Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Jadran do hloubky. Všemi smysly.


Podmenu

Objevitelská cesta

Je to zvláštní, speciální cesta, na které poplujeme mimo naše plavební cesty pravidelné. Plavební plán objevitelské cesty může být dán předem na přání uzavřené skupiny, anebo je jen rámcový a přesněji se ho dozvíte až během plavby, ze dne na den. Tehdy směrování určuje průvodce GEOTOURu podle aktuálních povětrnostních a plavebních podmínek ve spolupráci s kapitánem lodi. Uplutá vzdálenost zhruba odpovídá průměrné délce pravidelných plavebních cest.

kolo Počet jízdních kolodnů a cyklistických možností se zhruba blíží průměru pravidelných plavebních cest. Nezaručujeme však stejnou efektivitu, informovanost a návaznosti; na druhou stranu někdy projedete i místa vskutku neznámá.

1. den/PÁ: Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –
2. den/SO: – Maribor – Zagreb, příjezd do přístavu dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby.
3. den/NE –  8. den/PÁ: Plavba bez předem daného plánu, po známých i neznámých místech a ostrovech.
kolo jízdy jednosměrné nebo okruhy.
9. den/SO: Ráno odplutí do cílového přístavu. Po snídani vylodění. Volno k procházce  (event. kolo projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.
10. den/NE: Návrat do Prahy.

Přístav nalodění/vylodění – Makarska, pokud není v tabulce zájezdů uveden jiný. Podle přístavu nalodění/vylodění lze usuzovat na prostor, ve kterém se budeme pohybovat.

kolo Růžový text se vztahuje pouze k programu KOLOLOĎ.Obsah,