Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Lodiloď

V evropské premiéře vám představujeme převratnou novinku: plavbu naší lodí v kombinaci s pádlováním na mořských kajacích, které pro vás vezeme na horní palubě.

Loď i loď 

Dáme LODI na LOĎ. Mořské kajaky na horní palubu „mateřské“ lodi, naší pohyblivé základny. Seakayak se pak na velkou část dne stane naším satelitním plavidlem: vylodí se s námi a po náležité instruktáži na něm propádlujeme pestré, členité pobřeží, skrz průlivy, kolem ostrůvků i jeskyň v pobřežních útesech. Na chvíli třeba spočineme na jinak nepřístupné plážce mezi skalami. Pak se zase nalodíme i s kajaky zpět na mateřskou loď a odplujeme dále, vstříc novým mořským scenériím.  >> více k dennímu režimu

Seakayking v praxi

Seakayaking předchází teoretická i praktická instruktáž, kterou podá odborný instruktor, jenž pluje s námi. Program tak pro vás může být zároveň základním kurzem seakayakingu v tom nejlepším prostředí – v teplém moři s pestrým, členitým pobřežím. Na mateřské lodi bude 10 mořských kajaků, což každému zájemci umožní zúčastnit se během týdne šesti vícehodinových výplaveb. Kajakovou náplň zajišťuje SEAKAYAK LIBEREC.

Pro koho je lodiloď? 

Program je vhodný nejen pro pokročilé mořské kajakáře, ale i pro pohybově nadané začátečníky. Naše převratná novinka je vpravdě antipodem kololodi. Pravidelným aktivním účastníkům naší KOLOLODI (i BĚHOLODI) totiž lodilodní týden poskytne skvělou kompenzaci převážného zatížení nohou – pořádně procvičíte a posílíte zase svaly v horní části těla.

Mořská krajina neobjevená 

Seakayaking není zdaleka jen to příjemné cvičeníčko, ale komplexní zážitek. Přináší do našeho aktivního poznávání Jadranu úplně novou dimenzi. Vlastní silou proplujeme tam, kam se naše mateřská loď nevejde, kam se nedostaneme na kole ani pěšky. A máme to z první ruky, náš kontakt s mořem a pobřežím je bezprostřední a zasloužený. Mořské kajaky umí plout překvapivě rychle, využití naší lidské síly je tedy efektivní. Vliv na rychlost plavby má pak zejména vítr, ale i mořské proudění.

Okruhem, nebo odněkud někam 

Pro vaše pádlování vybereme pestré a členité části pobřeží. Díky našim zkušenostem denní trasu pro pádlování přizpůsobíme i počasí. Někdy se na kajacích k naší lodi vrátíme na stejné místo, třeba okruhem kolem skupiny ostrůvků, jindy zase mateřská loď přepluje a kajakáři se nalodí jinde. Mezi méně zajímavými částmi pobřeží nebo mezi velkými ostrovy navzájem zpravidla proplujeme všichni – i s kajaky na mateřské lodi. Nevylučujeme však možnost dálkové pádlovací přeplavby pokročilých kajakářů mezi dvěma vzdálenějšími většími ostrovy. Pro takovou „velkou plavbu“ jsou nutné příznivé povětrnostní podmínky.

LODILOĎ PRO VAŠI SKUPINU V LÉTĚ 2023? Dejte nám vědět.

 Obsah,