Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Lodiloď

V evropské premiéře vám představujeme převratnou novinku: plavbu naší lodí v kombinaci s pádlováním na mořských kajacích, které pro vás vezeme na horní palubě.

Loď i loď 

Dáme LODI na LOĎ. Mořské kajaky na horní palubu „mateřské“ lodi, naší pohyblivé základny. Seakayak se pak na velkou část dne stane naším satelitním plavidlem: vylodí se s námi a po náležité instruktáži na něm propádlujeme pestré, členité pobřeží, skrz průlivy, kolem ostrůvků i jeskyň v pobřežních útesech. Na chvíli třeba spočineme na jinak nepřístupné plážce mezi skalami. Davům se přitom vyhneme, mořská krajina z nejhezčích na světě bude z kajaku jen pro nás. Pak se zase nalodíme i s kajaky zpět na mateřskou loď a odplujeme dále, vstříc novým mořským scenériím. >> více k dennímu režimu

Seakayking v praxi

Seakayaking je uveden teoretickou i praktickou instruktáží, kterou podá odborný instruktor, jenž pluje s námi. Program tak pro vás může být zároveň základním kurzem seakayakingu v tom nejlepším prostředí – v teplém moři s pestrým, členitým pobřežím. Na mateřské lodi bude 10 mořských kajaků, což každému zájemci umožní zúčastnit se během plavebního týdne vícehodinové výplavby každý den. Kajakovou náplň zajišťuje SEAKAYAK LIBEREC.

Pro koho je lodiloď? 

Program je vhodný pro pohybově nadané začátečníky i pro pokročilé mořské kajakáře. Naše převratná novinka je vpravdě antipodem kololodi. Pravidelným aktivním účastníkům naší KOLOLODI totiž lodilodní týden poskytne skvělou kompenzaci převážného zatížení nohou – procvičíte a posílíte zase svaly v horní části těla.

Mořská krajina neobjevená 

Seakayaking není zdaleka jen to příjemné cvičeníčko, ale komplexní zážitek. Přináší do našeho aktivního poznávání Jadranu úplně novou dimenzi. Vlastní silou proplujeme tam, kam se naše mateřská loď nevejde, kam se nedostaneme na kole ani pěšky. A máme to z první ruky, náš kontakt s mořem a pobřežím je bezprostřední a zasloužený. Mořské kajaky umí plout překvapivě rychle, využití naší lidské síly je tedy efektivní. Vliv na rychlost plavby má pak zejména vítr, ale i mořské proudění. 

Okruhem, nebo odněkud někam 

Pro vaše pádlování vybereme pestré a členité části pobřeží. Díky našim zkušenostem trasy pro pádlování přizpůsobíme i vývoji počasí. Někdy se na kajacích k naší lodi vrátíme na stejné místo, třeba okruhem kolem skupiny ostrůvků, jindy zase mateřská loď přepluje a kajakáři se nalodí jinde. Mezi méně zajímavými částmi pobřeží nebo mezi velkými ostrovy navzájem zpravidla proplujeme všichni – i s kajaky na mateřské lodi. Nevylučujeme však možnost dálkové pádlovací přeplavby pokročilých kajakářů mezi dvěma vzdálenějšími většími ostrovy. Pro takovou „velkou plavbu“ jsou nutné příznivé povětrnostní podmínky.

Lodilodní plavební cesty 2024

Kudy popluje naše loď, kde se s kajaky vylodíme a nalodíme a kudy budeme pádlovat? To není dáno pevně, protože je nutno se přizpůsobit počasí, jež určuje sílu a směr větru i mořské proudy. Z toho plyne, že i pohyb mateřské lodi lze plánovat až v krátkém předstihu, ne tady a teď v této nabídce. Vodítkem pro vás, kde zhruba se během týdne budete pohybovat, může být přístav nalodění a vylodění nebo jedno místo, které bude hlavním cílem, takovou LODILODNÍ METOU týdne. Obojí je uvedeno v plánu plaveb.

Letos vypluje LODILOĎ v srdci léta dvakrát. V obou termínech je metou týdne VIS, ostrov ve středojižní Dalmácii. Je tedy zřejmé, že loď se bude pohybovat v této oblasti. Pravděpodobně propádlujeme okolí Brače, Hvaru, Korčuly, Šolty a západní části Pelješce. Nalodění i vylodění proběhne v Makarské. 

 Obsah,