Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Jadran do hloubky. Všemi smysly.


Podmenu

Jubilejní cesta

Název této cesty připomíná naše dávné dvojité výročí – 10. kololodní a 15. plavební sezóny Geotouru. Zavede nás na civilizaci nejvzdálenější, magický ostrov Lastovo. Tam i jinde odhalíte polozapomenuté osady a zátoky, původní prales, staleté zvyky místních lidí i netušené výhledy. Tato plavební cesta je ze všech našich ta nejpřírodnější: žádný ruch měst, jen malé líbezné přístavy a přístávky – někdy jen pro naši loď.

kolo Projedete přírodní silničky a cestičky, které zůstanou zrakům běžného dovolenkáře navždy ukryté. Rozeklané a syrové jižní pobřeží Hvaru a Lastova a jako protiklad bujná zeleň Pelješce a úbočí Biokova. A podobně jako na Jižní, i zde si můžete na závěr dát vrcholovou prémii. | 5 celých kolodnů + 1 den odpočinkový + možnost po vylodění.

Loď upluje asi 170 nm (námořních mil), tj. asi 315 km.

1. den/PÁ: Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –
2. den/SO: – Maribor – Zagreb, příjezd do Makarské. Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí do Jelsy (ostrov Hvar).
3. den/NE: kolo Jelsa – Sućuraj. Loď pluje podél ostrova do Sućurje. 
4. den/PO: Ráno odplutí do Račišć (ostrov Korčula). kolo Račišće – Brna. Loď pluje okolo ostrova do Brny.
5. den/ÚT: Ráno odplutí do Ubli (ostrov Lastovo). Loď zůstává na místě. kolo okruh.
6. den/ST: Proplutí souostrovím Lastovnjaci a Vrhovnjaci – Lumbarda (ostrov Korčula).
kolo odpočinkový den s event. kratší vyjížďkou.
7. den/ČT: kolo Orebić – Trpanj. Loď pluje okolo západní části Pelješce do Trpnje.
8. den/PÁ: Ráno odplutí do Zaostrogu, pak do Makarské. kolo Zaostrog – Podgora – Makarska (úbočím nebo pobřežím, event. s možností vrcholové prémie v pohoří Biokovo). 
9. den/SO: Po snídani vylodění. Volno k procházce, (event. kolo projížďce), koupání a prohlídce. Odpoledne/večer odjezd.
10. den/NE: Návrat do Prahy.

* Po dohodě možnost odjezdu i z dalších míst (Brno a Mikulov nebo Jihlava a Znojmo, České Budějovice a Tábor nebo Písek).

kolo Růžový text se vztahuje pouze k programu KOLOLOĎ.Obsah,