Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Už 34 let pro vás nejen na Jadranu


Podmenu

Pro skupiny

Obsadíte celou loď?

Asi třetina plaveb se v naší veřejné nabídce vůbec neobjeví. Jsou to plavby, které už od r. 1996 připravujeme pro uzavřené skupiny:

 • party přátel a známých (nejčastěji)
 • sportovní kluby
 • partnerské cestovní kanceláře a agentury (pro jejich zákazníky)
 • pracovní skupiny (motivační a stmelovací akce)
 • svatební cesty (nejen pro pár samotný, ale i pro přátele a rozvětvenou rodinu)

Uvažujete o plavbě pro vaši uzavřenou společnost v příštím roce? Cítíte se na obsazení celé kapacity lodi? Dejte nám tedy vědět své přání nejlépe na jaře nebo v létě roku, který vaší plavbě předchází.

Sdělte nám prosím svoji představu o

 • počtu účastníků (kajut), typu lodi anebo rovnou o konkrétní lodi z naší flotily
 • termínu (pátek až neděle včetně dopravy do přístavu, sobota – sobota od nalodění do vylodění)
 • plavební cestě
 • způsobu dopravy do přístavu (naším autobusem anebo vlastní)
 • programu (KOLOLOĎ, LODILOĎ, KLASICKÉ PLAVBY, FITLOĎ, DĚTILOĎ event. BĚHOLOĎ); možná je i kombinace programů – např. jedna část skupiny jezdí na kole, druhá podniká pěší výlety, třetí se koupe z lodi; seakayaking je vhodný jen v kombinaci s klasickou plavbou

S vaší poptávkou budeme pracovat při přípravě následující plavební sezóny. Nabídneme vám plavbu buď přesně podle vašeho přání, anebo s vámi některé proměnné budeme konzultovat. Na podzim vám poté připravíme závaznou smlouvu s přesnými podmínkami včetně ceny, která je splatná za celou vaši skupinu zpravidla natřikrát – po podpisu smlouvy, po Novém roce a do 4 týdnů před odjezdem.

Na Pátou, Západní a Kvarnerskou cestu s jinými přístavy nalodění a vylodění mohou naše lodě vyplout omezeně, tj. jen někdy a některé.

Výhody zvláštní plavby pro vaši skupinu

 • budete „mezi svými“
 • loď, plavební cestu, termín i program vybíráte přednostně – mezi prvními
 • vašim představám můžeme snáz přizpůsobit plavební cestu i program
 • režim na lodi (např. noční klid) může být volnější, podle vaší volby a nálady
 • program lze někdy operativně změnit i během plavby
 • organizátor skupiny – objednatel získá cenové zvýhodnění (u větších lodí zpravidla místo zdarma, u menších lodí výraznější slevu na své místo)

Nevýhody zvláštní plavby pro vaši skupinu

 • s domluvou je nutno začít ve velkém předstihu (čím později své přání projevíte, tím složitější bývá najít oboustranně možný termín a přizpůsobit vašemu přání loď, plavební cestu a způsob dopravy do přístavu)
 • musíte zaplatit celou kapacitu lodi (u menších lodí), event. téměř celou kapacitu lodi (u větších lodí), bez ohledu na skutečný počet účastníků
 • odpovědnost za komunikaci a za zaplacení je na organizátorovi skupiny – objednateli, se kterým uzavíráme smlouvu (není-li tento mecenášem dobrovolně hostícím své přátele, doporučujeme, aby si stanovil jasné podmínky splatnosti ceny jednotlivými účastníky i nemilosrdné sankce při jejich odhlášení)
 • počet zájemců o plavbu se často zprvu zdá být větší, než je pak v okamžiku, kdy má dojít k prvnímu placení – buďte tedy ve svých odhadech naplnění lodi spíše pesimisty
 • skupinová smluvní cena na účastníka zpravidla není výhodnější než cena veřejná pro jednotlivce samostatně přihlášeného

 

Je vás 10 nebo víc, ale na na celou loď se necítíte?

Dáte-li nám vědět své přání do konce listopadu roku, který plavbě předchází, pokusíme se k němu přihlédnout při přípravě naší veřejné nabídky. Místa na plavbě podle vašeho přání vám pak předběžně rezervujeme, nebudou-li už obsazena předrezervací jiné skupiny. Přihlášku za jednotlivé účastníky od vás pak budeme očekávat brzy po zveřejnění naší nabídky plaveb (tj. po Novém roce). Poté vaši skupinu doplníme zájemci z řad veřejnosti. Režim platby je stejný jako u veřejnosti (tj. nadvakrát).

Prosím sdělte nám

 • odhadovaný počet účastníků, typ lodi a složení kajut
 • termín (pátek až neděle včetně dopravy do přístavu, sobota – sobota od nalodění do vylodění), lépe ve dvou variantách – vámi preferovaný termín a druhý možný termín 
 • plavební cestu – také možno ve více variantách
 • způsob dopravy do přístavu (naším autobusem anebo vlastní)
 • program (KOLOLOĎ, LODILOĎ, KLASICKÉ PLAVBY, DĚTILOĎ)
 • způsob přihlašování a platby (organizátorem skupiny – objednatelem za všechny najednou anebo po částech)

Výhody

 • loď, plavební cestu i termín vybíráte přednostně – před těmi, kteří se přihlašují po zveřejnění naší nabídky
 • zpravidla můžeme lépe splnit vaše představy o počtu kajut, typu lodi, termínu a plavební cestě, než pokud byste projevili zájem až na základě naší veřejné nabídky
 • odpovědnost za placení a dodání údajů k přihlášení je dle vaší volby buď na organizátorovi, anebo na jednotlivých účastnících; v prvním případě získá organizátor – objednatel symbolické cenové zvýhodnění (platí pro 10 a více účastníků)
 • oproti zvláštní plavbě na smlouvu (celá loď) má organizátor – objednatel menší odpovědnost a smluvní závazek přichází později

Nevýhody

 • loď, plavební cestu i termín vybíráte až po těch, kteří obsadí celou loď
 • loď nepluje jen pro vaši skupinu – oproti zvláštní plavbě na smlouvu (celá loď) jde o plavbu veřejnou, kdy je nutno respektovat program, plavební cestu i režim na lodi (např. noční klid)
 • skupinová smluvní cena na účastníka není výhodnější než cena veřejná pro jednotlivce samostatně přihlášeného

Na Pátou, Západní a Kvarnerskou cestu s jinými přístavy nalodění a vylodění mohou naše lodě vyplout omezeně, tj. jen někdy a některé.

 

 

 

 Obsah,