Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Jadran do hloubky. Všemi smysly.


Podmenu

Plavební cesty

Nabízíme vám výběr z šesti pravidelných plavebních cest, na kterých poznáte nejhezčí místa chorvatského Jadranu. A co zbývá, můžete občas proplout při cestách objevitelských. >> mapa plaveb

Cesty pravidelné a objevitelské

Zatímco naše pravidelné plavební cesty mají pevný itinerář a jejich trasa se řídí předem daným plánem, objevitelské cesty jsou nepravidelné, bez pevného itineráře.

Vývoj plavebních cest

Od roku 1994 jsme naše plavební cesty různě kombinovali. Mezi lety 1999 (nástup kololodi) a 2020 nové cesty uvádíme systematicky. Současných šest pravidelných plavebních cest (+ jedna běholodní, která se mění) se tak navzájem ideálně doplňuje. Umožní vám postupně poznat ta nejzajímavější místa a ostrovy Jaderského moře – od dubrovnické riviéry až po poloostrov Istrie. Z roku na rok mohou naše pravidelné plavební cesty doznat drobných změn a vylepšení.

Překryto výjimečně – pokryto úplně

Naše pravidelné plavební cesty se překrývají jen výjimečně a částečně – pouze tam, kde to kvůli plavebnímu sledu a mimořádné atraktivitě míst nebo krajiny považujeme za vhodné (na ostrovech Korčula a Brač, v části poloostrova Pelješac a ostrova Lošinj). Slovníkem mobilátorů: naší sítí (plavebních cest) jsme dosáhli dokonalého pokrytí toho nejzajímavějšího z chorvatského Jadranu. >> mapa plaveb

Okruhem anebo odněkud někam

Plavební cesty se stejnými přístavy sobotního nalodění a vylodění:

Plavební cesty s různými přístavy sobotního nalodění a vylodění:

Jakou vzdálenost uplujeme?

Naše loď během týdne zpravidla propluje vzdálenost mezi 160 – 200 námořními mílemi (nm), tj. ca 300 – 370 kilometrů (km). Během klasických plaveb jsme pořád na lodi a tedy tuto vzdálenost proplujeme s lodí. Během ostatních programů loď pluje někdy bez nás, zatímco my se pohybujeme po ostrovech nebo pobřeží sami – kolmo, běžmo nebo loďmo.   

Jak to bude v noci?

Přes noc je loď vždy vázána v chráněném přístavu nebo – výjimečně – ukotvena v uzavřené, klidné zátoce. Většinou se pak vyplouvá ráno před snídaní, mezi 7. a 8. h. Občas se loď vydá na další (delší) plavbu už brzy nad ránem. Kromě noclehu v kajutách máte možnost – s použitím vlastního spacáku a karimatky – vyzkoušet spaní pod hvězdami na horní palubě lodi.

Změna plánu

Plánovaný program dodržíme většinou, ne však vždycky. Proč se plán může změnit?

 Obsah,