Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Sledujte KOLOLOĎ na Facebooku!


Podmenu

Denní režim

24 hodin KOLOLODI: příklad typického dne

Odněkud někam anebo okruhem

Profil tras je zvlněný až kopcovitý, místy hornatý. Náročnost (povrch, profil, vzdálenost) je zpravidla možno ovlivnit vlastním výběrem.

15

Loď během dne zpravidla pluje mezi přístavy X (start) a Z (cíl), někdy je možnost nalodění nebo vylodění v mezilehlém přístavu Y pro rekreační jezdce (r) nebo pro ty, které v danou chvíli více láká pohoda na palubě; ti tak pojedou jen část hlavní doporučené trasy.

Kololoď je vhodná např. i pro páry s velkým výkonnostním rozdílem anebo z nichž na kole jezdí jen jeden (nazývejme ho cyklistou – c, případně sportovním cyklistou – s). Druhý (říkejme mu necyklista – n) může zůstat na lodi přes den – loď může zakotvit v opuštěné zátoce ke koupání nebo v příjemném městečku k jeho prohlídce. Navečer se cyklista s necyklistou setkají v přístavu Z. Než cyklista přijede, může necyklista na procházku (event. projížďku) v okolí přístavu Z, protože loď do Z dopluje obvykle dřív než cyklisté c a s, kteří jedou celodenní delší trasu. Viz obrázek výše. 

 

16

Někdy loď zůstává celý den v jednom přístavu A. Na kole pak lze jet různě voleným okruhem, viz obrázek výše.Obsah,