Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Jadran do hloubky. Všemi smysly.


Podmenu

Běholodní cesta

Tato cesta je ušita na míru běholodi a “soft” kololodi. Scénická plavba nás tentokrát dovede k ostrovům Krk, Cres, Lošinj, Olib, Ugljan a poloostrovu Istrie.

Polodenní běho/kolotrasy mají zpravidla zvlněný profil, jsou však méně náročné než denní kolotrasy u ostatních plavebních cest. Bude možnost volitelných terénních vložek a/nebo vrcholových prémií. Vzdálenost, povrch a profil je většinou možno individuálně přizpůsobit.

1.den/PÁ: Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –
2.den/SO: – Maribor – Zagreb, příjezd do Rijeky dopoledne. Nalodění, seznámení s lodí, posádkou a pravidly plavby. Odpoledne odplutí. 
3.den/NE:  Ostrov Krk I. 
4.den/PO: Ostrov Krk II. 
5.den/ÚT: Dopoledne Opatija a okolí.  S obědem přeplutí do Rabce (poloostrov Istrie) .
6. den/ST:  Dopoledne Lubenice – Martinščica (ostrov Cres), s pozdějším obědem přeplutí do Osoru (ostrov Cres).
7. den/ČT:  Lošinj.  Později odpoledne přeplutí na ostrov Olib.
8.den/PÁ: Ugljan, v podvečer přeplutí do Zadaru.
9.den/SO:  Po snídani vylodění. Volno k procházce, pobřežnímu výběhu/vyjížďce, koupání a prohlídce. Večer odjezd.
10.den/NE:  Návrat do Prahy.

Růžový text se vztahuje pouze k programu BĚHOLOĎ/KOLOLOĎObsah,