Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Cestovní pojištění

Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pojištění odpovědnosti za vámi způsobenou škodu a pojištění pro případ vašeho odstoupení od smlouvy o zájezdu = storna. Nabízí se zpravidla pod souhrnným termínem cestovní pojištění (bez storna anebo se stornem, případně ještě s dalším doplňkovým pojištěním). Smlouvu na takové pojištění můžete uzavřít buď u své pojišťovny anebo naším prostřednictvím – nabízíme vám sjednání jednoho ze tří typů cestovního pojištění “Turista” u Generali České pojišťovny:

Pojistit pouze storno u Generali České pojišťovny nelze. Podrobné podmínky vizte: Smluvní ujednání cestovního pojištění “Turista” Generali České pojišťovny a Všeobecné pojistné podmínky. Pokud se pro námi zprostředkované cestovní pojištění rozhodnete, je nutno jej uzavřít při vašem přihlášení.

Informační dokument o pojistném produktu

Upozorňujeme, že popsané pojištění se nevztahuje na jízdu na kole (a lyžování) ve volném terénu, tj. mimo cesty (a vyznačené sjezdové a běžecké tratě) – důležité při objednávání programu MTBexpert.

Pobyt v zahraničí a situace spojená s onemocněním COVID-19Obsah,