Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Cestovní pojištění

Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pojištění odpovědnosti za vámi způsobenou škodu a pojištění pro případ vašeho odstoupení od Smlouvy o zájezdu = storna. Nabízí se zpravidla pod souhrnným termínem cestovní pojištění (bez storna anebo se stornem, případně ještě s dalším doplňkovým pojištěním). Smlouvu na takové pojištění můžete uzavřít buď sami, u své pojišťovny, anebo naším prostřednictvím – nabízíme vám sjednání jednoho ze tří typů cestovního pojištění “Turista” u Generali České pojišťovny:

Pojistit pouze storno u Generali České pojišťovny nelze. Podrobné podmínky vizte: Smluvní ujednání cestovního pojištění “Turista” Generali České pojišťovny , Všeobecné pojistné podmínky. Pokud se pro námi zprostředkované cestovní pojištění rozhodnete, je nutno jej uzavřít při vašem přihlášení.

Upozorňujeme, že popsané pojištění se nevztahuje na jízdu na kole (a lyžování) ve volném terénu, tj. mimo cesty (a vyznačené sjezdové a běžecké tratě) – důležité při objednávání programu MTBexpert.

Generali Česká Pojišťovna – Informace a rady pro cestovateleObsah,