Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Cestovní pojištění

Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pojištění odpovědnosti za vámi způsobenou škodu a pojištění pro případ vašeho odstoupení od smlouvy o zájezdu = storna. Nabízí se zpravidla pod souhrnným termínem cestovní pojištění (bez storna anebo se stornem, případně ještě s dalším doplňkovým pojištěním). Smlouvu na takové pojištění můžete uzavřít buď u své pojišťovny anebo naším prostřednictvím – nabízíme vám sjednání jednoho ze tří typů cestovního pojištění “Turista” u Generali České pojišťovny:

Kompletní nabídka pojištění zde.

Pojistit pouze storno u Generali České pojišťovny nelze. Podrobné podmínky vizte: Smluvní ujednání cestovního pojištění “Turista” Generali České pojišťovny , Všeobecné pojistné podmínky a Smluvní ujednání přerušení cesty – COVID-19. Pokud se pro námi zprostředkované cestovní pojištění rozhodnete, je nutno jej uzavřít při vašem přihlášení.

Upozorňujeme, že popsané pojištění se nevztahuje na jízdu na kole (a lyžování) ve volném terénu, tj. mimo cesty (a vyznačené sjezdové a běžecké tratě) – důležité při objednávání programu MTBexpert.

Generali Česká Pojišťovna – Informace a rady pro cestovatele

Od Generali České pojišťovny, se kterou léta spolupracujeme, jsme dostali nepříznivou zprávu: Léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 (včetně speciálního připojištění přerušení cesty COVID-19) – tzv. Rozsah 23 – kryje Generali Česká pojišťovna pouze v zemích s nízkým a středním rizikem nákazy. Jsou to země označené na evropském cestovatelském semaforu zeleně a oranžově. Od 17/4 je Chorvatsko na tmavě červené barvě. Z tohoto důvodu se pojištění léčebných výloh pro případ onemocnění COVID-19 (a s ním spojených dalších nákladů) na všechny „červené“ i „tmavě červené“ země aktuálně nevztahuje. Pojištění léčebných výloh kryje veškeré ostatní typy onemocnění či úrazů. 

Klasické pojištění storna cesty Generali České pojišťovny se nevztahuje na případ nařízené karantény před odjezdem z důvodu podezření na COVID-19. Máte-li před odjezdem pozitivní test na COVID-19, pojištění storna cesty se na vás vztahuje.

Je možné, že některé pojišťovny, podle našich informací např. Pojišťovna Union, mohou nabízet pojištění COVID-19 i do zemí červené a tmavě červené barvy. Prosím sjednejte si je individuálně, bez našeho zprostředkování.  Obsah,