Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Poznejte Jadran ze sedla kola a tradiční lodě.


Podmenu

Naše flotila

Jaké jsou lodě, na kterých se budete plavit? Nepředstavujte si luxusní milionářská plavidla s pojízdnými schodišti a livrejovanými sluhy. Na druhou stranu nejde ani o malé jachty sportovní, kde byste měli povinnost na lodi pracovat. Plavidla ve službě pro vás jsou tradiční dřevěné lodě Jaderského moře, jaké jsou už po staletí používány pro přepravu osob i nákladů.

Výhody našich lodí

Naše lodě nabízejí dost příjemné cestování i pobyt pro ty z vás, kteří se spokojí s malým prostorem kajut a neformální atmosférou (ta může být dokonce výhodou proti škrobenosti okružních plaveb na velkých lodích). Malý ponor lodí nám umožňuje vplout i do malých přístavů, případně kotvit v nehlubokých zátokách. Lodě jsou nám nejen dopravním prostředkem, ale i pohyblivou základnou a zázemím. Na lodi to není nikam moc daleko: do sprchy, do salonu na jídlo, na drink na příď, na horní palubu si lehnout na slunce – všude jen pár kroků. A z kajuty to máme minutu buď do průzračné mořské vody, anebo do centra příjemného přístavního městečka (podle toho, kde zrovna loď je).

Posádka a kapitán

Nemusíte mít žádné námořnické schopnosti, protože posádka vše zařídí. I o stravu je dobře postaráno. Chorvatský kapitán, který je většinou i majitelem lodi, velí 4-5členné posádce. Loď pluje zpravidla silou motoru. 

Kajuty

Prostor kajut je velmi omezený – jen o málo větší než kupé v lůžkovém vagónu. K dispozici je palanda (2 lůžka nad sebou), případně dvojlůžko s třetím lůžkem nahoře (Jerolim a Navigator). Lodě vyššího standardu (Jerolim a Navigator) mají i dvoulůžkové kajuty s lůžky v jedné rovině a nikoliv palandy. Postele jsou vybaveny povlečením, dekami a polštáři. V kajutě je skříňka nebo police na šatstvo; nejsou však moc velké, takže je nutno některé věci nechávat v tašce pod postelí. Proto je dobré mít věci v tašce a ne v batohu; ani lodní kufr není (navzdory názvu) vhodným zavazadlem.

Voda a elektřina

Ve sprchách většinou teče teplá voda, která se ohřívá motorem lodi při plavbě anebo z pozemního zdroje elektřiny. Zásuvky 220 V (ve všech kajutách třídy A+ a A, v kajutách třídy B na Sretnu a ve společných prostorách lodi) jsou v provozu tehdy, je-li motor během plavby delší dobu v pravidelném chodu anebo je-li loď napojena na pozemní zdroj, případně je-li v provozu generátor (stojí-li loď déle na místě bez připojení na pozemní zdroj). Zásuvky je možno používat pro zapojení spotřebičů s menším příkonem, tj. např. k dobíjení baterií a holení. Do lodních nádrží se tankuje pitná voda.

Proč zrovna tyhle lodě?

Na Jadranu jsou podobných lodí desítky. Lodě pro vás vybíráme tak, abychom měli v nabídce zastoupení širšího spektra standardů, typů a velikostí lodí. Přednost dáváme lodím tradičním, dřevěným, anebo s dřevěným interiérem. Velký důraz klademe na atmosféru lodi, která je těžko měřitelnou kategorií. Do veřejné nabídky Geotouru se dostaly (a dostanou) pouze nejlepší a nejpříjemnější lodě svých standardů a typů (charakterem, rozdělením vnitřního prostoru, kvalitou služeb, funkčností). Před zařazením do veřejné nabídky lodě důkladně prověřujeme s neveřejnými skupinami anebo jiným, tajným způsobem – v minulých letech tak více lodí neprospělo a nepostoupilo než prospělo. Nejnovějším přírůstkem je loď Navigator.

Tyto naše „kmenové“ lodě většinou plují v delším bloku mnoha týdnů za sebou jen pro Geotour, posádky jsou tedy na náš styl a účastníky našich plaveb zvyklé. S majiteli, kapitány i posádkami pracujeme systematicky na základě oboustranně výhodné, dlouhodobé spolupráce. Pro všechny majitele našich „kmenových“ lodí jsme rozhodujícími partnery, můžeme tak iniciovat úpravy lodí a vylepšování služeb na nich. Obsah,