Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Poznejte Jadran ze sedla kola a tradiční lodě.


Podmenu

Naše flotila

Jaké jsou lodě, na kterých se budete plavit? Nepředstavujte si luxusní milionářská plavidla s pojízdnými schodišti a livrejovanými sluhy. Na druhou stranu nejde ani o malé jachty sportovní, kde byste měli povinnost na lodi pracovat. Plavidla ve službě pro vás jsou tradiční oplachtěné dřevěné lodě Jaderského moře, jaké jsou už po staletí používány pro přepravu osob i nákladů.

Výhody našich lodí

Naše lodě nabízejí dost příjemné cestování i pobyt pro ty z vás, kteří se spokojí s malým prostorem kajut a neformální atmosférou (ta může být dokonce výhodou proti škrobenosti okružních plaveb na velkých lodích). Malý ponor lodí nám umožňuje vplout i do malých přístavů, případně kotvit v nehlubokých zátokách. Lodě jsou nám nejen dopravním prostředkem, ale i pohyblivou základnou a zázemím. Na lodi to není nikam moc daleko: do sprchy, do salonu na jídlo, na drink na příď, na horní palubu si lehnout na slunce – všude jen pár kroků. A z kajuty to máme minutu buď do průzračné mořské vody, anebo do centra příjemného přístavního městečka (podle toho, kde zrovna loď je).

Posádka a kapitán

Nemusíte mít žádné námořnické schopnosti, protože posádka vše zařídí. I o stravu je dobře postaráno. Chorvatský kapitán, který je většinou i majitelem lodi, velí 4-5členné posádce. Loď pluje většinou silou motoru, výjimečně – za příznivého větru při delší plavbě stejným směrem a dostatku času – může posádka na některých lodích vztyčit plachty. 

Kajuty

Prostor kajut je velmi omezený – jen o málo větší než kupé v lůžkovém vagónu. K dispozici je palanda (2 lůžka nad sebou), případně u několika třílůžkových kajut palanda a jedno boční lůžko (Silva) anebo dvojlůžko s třetím lůžkem nahoře (Tvrdi, Jerolim a Navigator). Lodě vyššího standardu (Jerolim a Navigator) mají i dvoulůžkové kajuty dvojlůžka (v jedné rovině) a nikoliv palandy. Postele jsou vybaveny povlečením, dekami a polštáři. V kajutě je skříňka nebo police na šatstvo; nejsou však moc velké, takže je nutno některé věci nechávat v tašce pod postelí. Proto je dobré mít věci v tašce a ne v batohu; ani lodní kufr není (navzdory názvu) vhodným zavazadlem.

Voda a elektřina

Ve sprchách většinou teče teplá voda, která se ohřívá motorem lodi při plavbě anebo z pozemního zdroje elektřiny. Zásuvky 220 V (ve všech kajutách třídy A a ve společných prostorech) jsou v provozu tehdy, je-li motor delší dobu v chodu anebo je-li loď napojena na pozemní zdroj, případně je-li v provozu generátor (stojí-li loď déle na místě bez připojení na pozemní zdroj). Zásuvky je možno používat pro zapojení spotřebičů s příkonem do 300W, tj. např. k dobíjení baterií a holení, ale už ne k vysoušení vlasů apod. Do lodních nádrží se tankuje pitná voda.

Proč zrovna tyhle lodě?

Na Jadranu jsou podobných lodí desítky. Lodě pro vás vybíráme tak, abychom měli v nabídce zastoupení širšího spektra standardů, typů a velikostí lodí. Přednost dáváme lodím tradičním, dřevěným, anebo s dřevěným interiérem. Velký důraz klademe na atmosféru lodi, která je těžko měřitelnou kategorií. Do veřejné nabídky Geotouru se dostaly (a dostanou) pouze nejlepší a nejpříjemnější lodě svých standardů a typů (charakterem, rozdělením vnitřního prostoru, kvalitou služeb, funkčností). Před zařazením do veřejné nabídky lodě důkladně prověřujeme s neveřejnými skupinami anebo jiným, tajným způsobem – v minulých letech tak více lodí neprospělo a nepostoupilo než prospělo. V roce 2018 se naše stabilizovaná flotila rozrostla o loď Navigator.

Tyto naše „kmenové“ lodě většinou plují v delším bloku mnoha týdnů za sebou jen pro Geotour, posádky jsou tedy na náš styl a účastníky našich plaveb zvyklé. S majiteli, kapitány i posádkami pracujeme systematicky na základě oboustranně výhodné, dlouhodobé spolupráce. Pro všechny majitele našich „kmenových“ lodí jsme rozhodujícími partnery, můžeme tak iniciovat úpravy lodí a vylepšování služeb na nich.Obsah,