Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Jadran do hloubky. Všemi smysly.


Podmenu

Lodilodní cesta

Kudy popluje naše loď, kde se s kajaky vylodíme a nalodíme a kudy budeme pádlovat? To není dáno pevně, protože je nutno se přizpůsobit počasí, jež určuje sílu a směr větru i mořské proudy. Z toho plyne, že i pohyb mateřské lodi lze plánovat až v krátkém předstihu, ne tady a teď v této nabídce. Vodítkem pro vás, kde zhruba se během týdne budete pohybovat, může být přístav nalodění a vylodění a jedno místo, které bude hlavním cílem, takovou lodilodní metou týdne. Obojí je uvedeno v plánu plaveb.   Obsah,