Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Jadran do hloubky. Všemi smysly.


Podmenu

Moře

Většinou klidné, občas divoké

Jaderské moře patří k mořím klidnějším, kde velké vlny nejsou častým jevem. Příliv a odliv je malý. Plujeme často v průlivech mezi ostrovy a pevninou nebo mezi ostrovy navzájem; ostrovy pak chrání loď před vlnami i v případě, že je otevřené moře rozbouřené. Tato ochrana však není možná vždy – tak se může stát, že budeme nuceni změnit směr plavby a trasu anebo v některém přístavu zůstat déle než podle plánu, protože plavba v divokém moři by byla nepříjemná – a mohla by být i nebezpečná.

Posádka i loď sice vydrží dost velké vlny, ale většině z nás by bylo zle, kuchař by nemohl vařit, popadaly by nám věci v kajutách a hrozilo by nám i nebezpečí úrazu neupevněnými předměty nebo při ztrátě rovnováhy. V průměru každý třetí plavební týden se dostaneme na několik hodin do středních vln, ve kterých ještě plout lze – pokud jste náchylní k mořské nemoci, doporučujeme tehdy požít odpovídající lék. Definitivní rozhodnutí, kdy je možno ještě plout a kdy už ne, je po právu odpovědností kapitána lodi.

Teplota vody

U teploty moře je pravidelnost větší než u průběhu počasí. Pokud není květen mimořádně teplý, otevřené moře má na začátku měsíce pro méně otužilé teplotu vhodnou spíš na krátké osvěžení po výletu, než na delší vodní hrátky (kolem 18°C). V chráněných, uzavřených zátokách se však voda prohřívá rychleji, a tak tam může mít už přes 20°C i v prvních májových dnech. Na konci května už mívá moře všude přes 20°C. Typická letní teplota, okolo 23°C, se pak udržuje dlouho a klesá jen velmi pomalu – v polovině října mělo moře v posledních letech 21-22°C.Obsah,