Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Sledujte KOLOLOĎ na Facebooku!


Podmenu

Denní režim

24 hodin papričkové kololodi: příklad typického dne MTBexpert

Odněkud někam anebo okruhem

Pro základní představu jsme si z kololodi vypůjčili mapičky imaginárních ostrovů a jejich popis. Typově se MTBexpert nejvíc blíží sportovnímu cyklistovi s, mnohdy však podíl a vzdálenost čárkovaných cest a zajížděk bude delší než v mapičkách.

Většinou se jede z X přes Y do Z.

15

16

Někdy loď zůstává celý den v jednom přístavu A. Na kole pak lze jet různě voleným okruhem.Obsah,