Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Proškoleni, vyplouváme!

Poslední dubnový víkend patřil tradičně průvodcovskému setkání. Tentokrát jsme se sešli v Kořenově, kam mnozí stylově dorazili na kole. Nad mapou jsme probrali jaké jsou na našich trasách nové cesty, kde se dobře najíst během koloetap a jaké netradiční makadamy s vámi projet. Obsah,