Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pravidla pro uchování a zpracování vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje, které jste nám svěřili, s opatrností a pečlivostí uchováváme a zpracováváme zejména proto, abychom vám mohli řádně poskytnout služby během zájezdu, abychom vás mohli dobře informovat o našich budoucích zájezdech a souvisejících akcích a abychom měli přehled o počtu vašich účastí na zájezdech. Vaše údaje nedáváme nikomu cizímu.

Pokud vaše osobní údaje vymažeme, tj. „zapomeneme“, přijdete o možnost zvláštního ocenění za vaši věrnost. Podle počtu účastí na minulých zájezdech GEOTOURu totiž můžete být oceněni buď během zájezdu – např. věcným dárkem nebo jiným zvýhodněním, anebo mimo zájezd – např. pozváním na různé akce s požitky společenskými, kulturními anebo gastronomickými.

Přejete-li si, abychom vaše osobní údaje přesto vymazali, použijte prosím tento formulář. Přejete-li si svoje osobní údaje u nás opravit, prosím sdělte nám to písemně.

Chcete-li nově dostávat naši tištěnou nabídku plaveb a/nebo e-mailový občasník, prosím použijte tento formulář. Pokud už tištěnou nabídku dostáváte, nemusíte udělat nic.Obsah,