Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Poplujte v květnu. Ty barvy a vůně už nikdy nezapomenete.


Podmenu

Tým průvodců

Vytváříme ho od 90. let. Společným zájmem všech členů týmu je nadšení pro plavby po Jadranu. Rozumíme si nejen profesně, ale i lidsky. Náš tým je stabilní, jen výjimečně někdo odejde a trošku častěji někdo nový přijde. V současnosti je nás 20 kvalifikovaných průvodců. Někteří z nás vyplouvají na mnoho týdnů v roce, jiní na dva nebo na tři.

Jací jsme a co umíme?

Průvodci GEOTOURu jsou aktivní, komunikativní a organizačně schopní lidé, kteří vás budou kvalitně informovat. Zároveň budou dohlížet na to, aby služby vám poskytnuté byly v pořádku.

V houfu za deštníkem? Tak ne!

Vaši průvodci vám v pravý čas poskytnou pravé informace a tipy. Co se rozhodnete dělat, kudy se vydat a jak moc být aktivní, bude většinou věcí vaší volby podle vašeho naturelu anebo (mo)mentálního rozpoložení. Vaši průvodci vám budou povětšinou doporučovat, jen málo přikazovat (čas jídla nebo odplutí lodi na jiný ostrov však rád stihne zřejmě každý z vás).

Kvalifikace našich průvodců

Kandidát na průvodce se musí nejprve vícekrát zúčastnit plavby jako zákazník, pak podstoupí testy a školení, pak vypluje jako pomocník průvodce a teprve po dalším vyhodnocení svého přístupu se může ucházet o pozici průvodce. Pro průvodce a zaměstnance organizujeme v mimosezónním období bezplatné kurzy chorvatštiny. Pravidelná školení průvodců (víkendové předsezónní a posezónní) se střídají s řadou neformálních setkání a společných sportovních nebo společenských akcí.

Výměna zkušeností

Průvodci GEOTOURu během zájezdu provádějí i terénní průzkum, abychom pro vás měli vždy aktuální informace a abychom mohli průběžně aktualizovat i naše mapy. Průvodci GEOTOURu spolu v Chorvatsku komunikují místními služebními mobily, při sobotní výměně skupin se pak vzájemně informují o změnách a aktualitách. Vzhledem k tomu, že nejčastěji čtyři průvodci (nových skupin) střídají čtyři (odjíždějících skupin), může být aktualizace informací při pokrytí většiny zájmového území velmi efektivní (v jednom týdnu se většinou plují na různých lodích různé plavební cesty).

 Obsah,