Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Poplujte v květnu. Ty barvy a vůně už nikdy nezapomenete.


Podmenu

Charta Geotouru

Nejsme dokonalí. Víme však, kudy a kam jít. Některých cílů jsme dosáhli, k jiným směřujeme. Díky vám i kvůli sobě.

Pravidla naší práce = základy, na nichž stojíme

1. S našimi zákazníky i partnery se snažíme jednat jednoznačně a předvídatelně, dodržovat dohodnuté. Neměníme to, co je osvědčené a prověřené jen proto, aby to vypadalo, že se něco děje.

2. Tradice 34 let GEOTOURu je zavazující – naši přátelé se často stali našimi zákazníky a naopak. Necítíme potřebu růstu za každou cenu. Jsme obezřetní a konzervativní, tj. žádné dluhy nebo leasing, žádné spekulace. Pro nenadálé události a krize máme zajištěnu finanční rezervu, která je v poměru k našemu obratu velká. Jsme tak schopni přestát i delší krizi lépe než většina českých firem. Našim partnerům platíme převážně ve velkém předstihu, a tak pro naše zákazníky získáme lepší ceny a podmínky. 

3. Určitý převis poptávky nad nabídkou nám umožňuje našim chorvatským partnerům garantovat plné obsazení lodí a s tímto plným obsazením počítat při výpočtu ceny pro zákazníky. Nedržíme tak žádný „polštář“ = cenovou rezervu pro určitou část zájezdů neprodaných nebo prodaných za podnákladové „lastminutové“ ceny (což je jinak v cestovním ruchu běžnou praxí a poměr výkon/cena pro většinu zákazníků to zhoršuje). Zájezdy zpravidla nerušíme (kvůli jejich nedostatečnému naplnění ani jinak), všechny zveřejněné plavební zájezdy od roku 1999 do jara 2020 byly uskutečněny, což je mezi českými cestovními kancelářemi unikátní. Plavby uskutečněné na základě skupinových smluv na celou kapacitu lodí nezveřejňujeme (u jiných CK bývá zvykem tyto zájezdy zveřejnit a hned označit jako vyprodané, aby se opticky zvýšil poměr obsazených zájezdů).

4. Slušný přístup se nejlépe pozná v krizi. Kvůli viru a opatřením proti němu jsme v letech 2020 – 2021 museli řadu zájezdů zrušit. Za zrušené zájezdy jsme ihned nabídli všechny peníze zpět bez další podmínky, anebo poukaz na budoucí zájezd s právem přednostního výběru. Všem zákazníkům, kteří zvolili první možnost, jsme peníze vrátili během několika týdnů. Tento přístup byl mezi českými cestovními kancelářemi jedinečný.     

5. Prakticky všechny lodě a termíny pro následující rok domlouváme s našimi partnery během předchozího roku fixně, se smluvním, finančním i morálním závazkem; tak dosáhneme nejlepších podmínek pro naše zákazníky. Proto také zpravidla nemůžeme dodatečně zařadit „posilové“ termíny v případě většího zájmu. Je nám sice líto, že pak nemůžeme uspokojit všechny zájemce, důležitější je však pro nás poskytovat jen dobře naplánované a připravené služby se zajištěnou kvalitou.

6. Naše ceny jsou konečné. Ceny a podmínky zpravidla neměníme. „Nesystémové“ slevy na vyžádání neposkytujeme: za vaše peníze vám nabízíme už ve veřejné nabídce nebo v návrhu skupinové smlouvy nejvíc, co rozumně můžeme, podmínky jsou tak spravedlivé pro všechny. Jasně píšeme a říkáme, co v ceně zájezdu je a co není. V ceně jsou přístavní poplatky, místní turistické poplatky i vstupné do přírodních rezervací, do kterých vplouvá naše loď se všemi účastníky (tj. vstup není volitelný). Účastníci, pokud nechtějí, nemusí utratit nic navíc kromě ceny zájezdu a případného pojištění. Na druhou stranu však neodpouštíme ani nesnižujeme stornopoplatky a stanovené příplatky (za elektrokolo apod.).

7. Od roku 2010 máme ca 50 plavebních termínů (lodí×zájezdů) za rok s mírně rostoucí tendencí. Pro čtyři majitele lodí jsme jejich rozhodujícími a hlavními partnery. Už jen z tohoto „množstevního“ důvodu máme značnou vyjednávací sílu a jsme schopni pro naše zákazníky dohodnout optimální poměr výkon/cena.

8. Lodě vybíráme tak, abychom měli v nabídce zastoupení širšího spektra kategorií, standardů a velikostí lodí. Do veřejné nabídky GEOTOURu se dostaly (dostanou) pouze nejlepší lodě svých kategorií a typů, tradiční lodě s nejlepšími službami chorvatského Jadranu. Naše „kmenové“ lodě většinou plují v dlouhém bloku mnoha týdnů za sebou jen pro Geotour, posádky jsou tedy na náš styl a naše zákazníky zvyklé a vylodění (odjíždějící skupiny) i nalodění (přijíždějící skupiny) probíhá zpravidla v jednom přístavu.

9. V Chorvatsku v tradičních a konzervativních kruzích majitelů a kapitánů lodí máme velmi dobrou pověst (v r. 1994, ještě za války, byl GEOTOUR prvním organizátorem plaveb v Dalmácii od začátku války, pak v r. 1999 prvním organizátorem plaveb s koly v Dalmácii). Už jen z titulu této pověsti, tradice a dobré znalosti jazyka i prostředí získáme od našich chorvatských partnerů lepší poměr výkon/cena než kdokoliv jiný. Naše požadavky stavebních změn dispozic lodi a zlepšování servisu a zařízení lodí jsou majiteli lodí respektovány. Naši partneři – majitelé lodí – si navzájem konkurují, takže se v kvalitě služeb pro naše zákazníky často vlastně vzájemně „předhánějí“.

10. Na všech lodích naší flotily platí námi regulované ceny pro vybrané druhy nápojů. Pitná voda k obědu a večeři je na všech našich lodích k dispozici zdarma.

11. Na pravidelných plavebních cestách klademe důraz na dobrou návaznost programu a možnost volby (s minimem čekání a „hluchých míst“). Na ranním briefingu podává průvodce nad mapou detailní aktuální informace o všech variantách cyklotras/kajakotras/běhotras na daný den, o možnostech zkrácení/prodloužení i o zajímavostech na trase (včetně gastronomických doporučení).

12. Systematicky provádíme terénní průzkum, a tak ostrovy do detailů známe. Protože jsme postrádali dobré mapy, vydali jsme poprvé v roce 2010 mapy vlastní, které jsou k dispozici i veřejnosti – prodávají se u nás, v Chorvatsku i ve světě a získaly uznání českých i chorvatských odborníků – kartografů jako bezkonkurenčně nejlepší mapy dalmatských ostrovů, které byly dosud vydány, zejména převratné v přesnosti zobrazení neasfaltových cest vhodných pro jízdu na kole. Naše mapy dosáhly výrazných prodejních úspěchů např. na amazon.com, kde se po zadání „maps adriatic islands“ objevují mezi prvními. Aktualizace map i itinerářů cyklotras probíhá zavedeným způsobem komunikace průvodců mezi sebou navzájem i s pražskou kanceláří. Výhradně účastníkům našich plaveb dáváme k dispozici offline digitální verzi našich map.

13. Vaši průvodci se v chorvatském přístavu při sobotní výměně skupin vzájemně informují o změnách a aktualitách. Vzhledem k tomu, že nejčastěji čtyři průvodci (nových skupin) střídají čtyři (odjíždějících skupin), může být aktualizace informací při pokrytí většiny zájmového území velmi efektivní (v jednom týdnu se zpravidla plují na různých lodích různé plavební cesty).

14. Přeprava autobusy s kolovleky smluvního partnera GEOTOURu (>90% všech zákazníků) je na vysoké úrovni – v současnosti nejlepší standard přepravy cestujících s koly v Česku (nové kvalitní autobusy i vleky). S několika desítkami jízd Česko-Chorvatsko a zpět za rok jsme pro našeho dopravce významným a už tradičním partnerem (spolupráce od r. 2009), a tak s ním jsme schopni dohodnout lepší ceny, než pokud bychom objednali třeba jen několik jízd jen letos. Autobusy zpravidla přivážejí skupinu novou, aby odvezly skupinu odjíždějící – přepravy jsou tak velmi efektivní, počet „prázdných“ jízd a čekání – prostojů je minimální možný. Větší počet vozů vypravených na cestu najednou umožní i efektivní „nabírání“ zákazníků na cestě na různých trasách s minimem nástupních/výstupních zastávek a zajížděk.

15. Systematicky pracujeme s místními gastronomickými zařízeními, abychom je mohli doporučovat našim zákazníkům. Naše zkušenost, síla a renomé nám umožňují ovlivňovat ceny, výběr i kvalitu ve prospěch zákazníka. Bouráme nechvalně známé praktiky cestovního ruchu (odmítáme provizi, místo ní požadujeme výhodnější poměr výkon/cena pro zákazníka, než pokud by přišel sám od sebe). Zasloužili jsme se o rozvoj mnohých dobrých restaurací a občerstvoven na ostrovech (našimi častými návštěvami) a dokonce jsme inspirovali vznik některých gastronomických podniků.

16. Pracovníci GEOTOURu včetně majitele a vedoucí kanceláře jsou pravidelně také v Chorvatsku jako průvodci, aby byli se zákazníky v přímém kontaktu (tj. nejen proto, že je to baví). Máme propracovaný systém kontroly kvality a zpětné vazby. Rozvíjíme se a věci měníme často na základě podnětů našich zákazníků.

17. Máme nadstandardní vztahy s chorvatským touristboardem (HTZ = Chorvatské turistické sdružení, chorvatská státní organizace na podporu cestovního ruchu). V roce 2007 jsme zvítězili v konkurenci místních, chorvatských touroperátorů ve veřejné soutěži vypsané HTZ na organizaci plavby s programem pro novináře. Další plavbou pro novináře jsme byli pověřeni v roce 2013.

18. Udržet zákazníka je příjemnější i efektivnější než muset získávat nového. Podíl těch, kteří s námi plují podruhé nebo povíceré, je přes 80%. Rozhodující část nových účastníků se o nás dozví od těch, kteří už s námi pluli. Placenou reklamu tak téměř nevyužíváme (nepotřebujeme ji) a ušetřené peníze můžeme v různých podobách vrátit účastníkům, zejména opakovaným – tj. těm, kdo se o šíření naší pověsti zasloužili. Energii, čas a peníze, které jiní musí věnovat shánění zákazníků, můžeme my věnovat zdokonalování našich programů.

19. Chceme, aby si naši zákazníci během zájezdu skutečně odpočinuli, proto je bráníme před reklamou. Odmítáme tak nabídky prezentací výrobců a distributorů, kteří jsou nám za ně ochotni dobře platit (barterem anebo přímo), což by pro nás mohlo být na první pohled výhodné. Během standardních zájezdů ani následně tak účastníci nejsou obtěžováni nabídkami přímo nesouvisejících služeb a výrobků.

20. Polopenzi na lodi bychom mohli pořídit asi o 20% levněji, než platíme – byla by chudší a méně pestrá, ale ještě by ji bylo možno nazvat polopenzí. Dopravu autobusem s vlekem bychom mohli zajistit u méně spolehlivého dopravce se staršími autobusy až o 25% levněji. Horší loď (styl a koncepce lodi, čistota lodi, služby posádky), přitom stejné kategorie, bychom pořídili až o 20% levněji.

21. Nebarvíme věci narůžovo. Potenciální zájemce se snažíme upozornit na možné nedostatky a úskalí. Často tak zabráníme zklamání z nenaplněných představ, které by ve svém důsledku mohli pocítit všichni zúčastnění. Většina účastníků je tak vesměs pozitivně naladěna, což je pro atmosféru během zájezdu důležité.

22. Důležitější než získat jakéhokoliv zákazníka je pro nás dobrá atmosféra na lodi. Zájemce, kteří by mohli být ostatním potenciálně na obtíž, se snažíme od účasti odradit. I tak lze přispět k příjemnému prožití volného času většinou účastníků našich zájezdů. Akce už svým charakterem láká spíše lidi příjemné a ty nepříjemné odrazuje. My se kvalitnímu „personálnímu složení“ ještě snažíme napomáhat.

23. Systém přeprodávání a provizního prodeje je v cestovním ruchu velmi častý – takovým způsobem je prodána většina zájezdů na českém trhu. Vztah touroperátora – „výrobce“ a zákazníka je tak zprostředkován přes jednoho a více prodejců, a to za cenu vzniku informačních šumů až bariér. My zpravidla jednáme sami přímo s individuálními nebo skupinovými zákazníky. Co vyrábíme, sami prodáváme.

24. Na garantovaných plavbách pro jiné české i zahraniční cestovní kanceláře respektujeme identitu a zviditelnění našeho partnera. Kultivujeme ochranné známky KOLO LOĎ, resp. KOLOLOĎ, BIKE BOAT, resp. BIKEBOAT, LODILOĎ a BĚHOLOĎ.

25. Naše programy jsou specializovány. KOLOLOĎ je ve většině termínů program výhradně cyklistický, LODILOĎ výhradně kajakářský. Nemá totiž smysl kombinovat např. cyklistický program s potápěčským a zároveň s odpočinkově-relaxačním a cvičebním – při mnoha skupinách s více různými zájmy na jedné lodi pak nemůže být žádná spokojena – každá má jiné požadavky na pohyb lodi, přístavy a kotvení. 

26. Našich šest pravidelných plavebních cest se vzájemně ideálně doplňuje, ve stejných místech se zpravidla nepřekrývají (překryv nebo dotek některých cest je částečně jen 1 den – na Korčule, na Brači, na Pelješci a na Lošinji) a ve svém souhrnu pokrývají většinu zajímavých míst a ostrovů chorvatského Jadranu. Některá místa mimo plánované plavební cesty mohou být navštívena v rámci našich Objevitelských cest.

27. O ostrovy chorvatského Jadranu máme upřímný a dlouhodobý zájem, o čemž svědčí např. pravidelné výstavy našich fotografií (zpravidla  2 – 3× ročně na různých místech Česka). Články, reportáže a příspěvky o nás v médiích jsou skutečně nezávislé, nezaplacené – např. Česká televize – Ekonomika + (2010), Objektiv (2011), Události (2016)  – ty a další vizte na PLAVBY@MÉDIA.

28. Věnujeme se výhradně přípravě vlastních programů a jejich prodeji. Z jiných prací jen těm, které nám působí radost (např. výstavy fotografií z plaveb). Vše ostatní zajišťujeme prostřednictvím našich smluvních partnerů, kteří pro nás věci a služby vyrobí, připraví a dodají efektivněji a levněji, než pokud bychom se o to pokoušeli sami. Naším úkolem je naše partnery dobře vybrat a vztahy s nimi pak kultivovat. Spolupráce musí být dlouhodobě výhodná pro obě strany.

29. Telefonické hovory se zákazníky nezaznamenáváme. Záznamník používáme jen v době naší nepřítomnosti. Zařízení na určování pořadí volajících nepoužíváme. V případě většího zájmu volajících můžeme mít i déle linku obsazenu, tehdy naše zákazníky prosíme o trpělivost a o nový pokus.

30. I činnosti na práci a koordinaci velmi náročné mají ve výsledku působit nenuceně, samozřejmě. Zákazník nechce – zvlášť v době svého volna – vnímat naše úsilí, ale příjemný výsledek naší práce.

31. Zatímco některé firmy usilují o to, aby jejich smluvní dokumenty byly co nejhůře čitelné a srozumitelné, my se snažíme, aby naše smlouva o zájezdu a další dokumenty byly srozumitelné co nejlépe a aby se daly „učíst“.

32. Myslíme si, že pro úspěch malé specializované firmy v cestovním ruchu je třeba

vize

systém

dynamika*

smysl pro detail

kontinuita

hravost

*) systém-vize-dynamika © Martin Havlena, Universe AgencyObsah,