Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Žlutky na mořských kajacích

Spoluzaštítili jsme originální výpravu Jana a Vratislava na mořských kajacích mezi ostrovy jižního Jadranu. Účastníci naložili kajaky ORU ve formě příručních tašek na letadlo do Dubrovníku a už dvě hodiny po přistání se nalodili do sestavených plavidel ve starém dubrovnickém přístavu. Během týdne propluli kolem Elafitů k Pelješci a okruhem zpátky. Potkali se i s naší lodí Sretan – kololodníci je poznali už na dálku podle typických geotouřích žlutek.Obsah,