Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Žlutky na bedně v Brništi

Díky za vzornou reprezentaci Lídě Brunerové a (mj. kololodní průvodkyni) Hance Bartákové – obě v geotouřích žlutkách na druhých místech čtvrtmaratónu ve svých kategoriích.Obsah,