Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Vypluto.

První letošní vyplutí, ještě před prvním májem. Sretan už na moři, Navigator, Tvrdi a Jerolim ještě u mola v přístavu.Obsah,