Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Spišané dobyli Olib

18 Spišanů, 2 Ostraváci a 1 Pražák byli  dnes historicky prvními kololodníky, kteří se s koly vylodili na vzdáleném ostrově Olib, sledováni nevěřícnými pohledy ostrovanů. Někteří najeli přes 30 km po zapomenutých, romantických cestičkách, místy bikově velmi výživných. Na lodi Sretan, Objevitelské cestě Zadar – Zadar.

 Obsah,