Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

S Winterbergem na Dobešku

V neděli 21/4 jsme na branické Dobešce uvedli v život film Filipa Otruby Jedeme s Winterbergem o naší jedinečné cestě z Prahy k Jadranu a následné plavbě. Zároveň jsme představili naši pamětní knížku – cestovní deník stejného jména. Spolutvůrci a účastníci té velké cesty nabídli návštěvníkům Dobešky stylové občerstvení v rakousko-uherském a raně prvorepublikovém stylu z různých koutů naší monarchie a mladé republiky: česká Němka Irena přivezla ze severu Ještědky, slovenský Maďar Ádám zase pikantní klobásky a uherák.  Obsah,