Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Premiéra LODILODI

V neděli jsme se poprvé na mořských kajacích odlepili od mateřské lodi Sretan, v pondělí už jsme podnikli plnokrevnou scénickou výplavbu po souostroví Lastovnjaci. Obsah,