Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Předvánoční moře v Česku

Věříme, že pravé moře – náš Jadran – v příštím roce uvidíme. Náhradou jsme si zatím vyjeli v Krkonoších na jiskrný kolovýlet nad inverzní moře oblaků k majáku Hanče a Vrbaty a k Labské boudě.Obsah,