Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Zimní údržba a úpravy našich lodí

Kapitáni v Chorvatsku intenzivně pracují na pravidelné údržbě a vylepšení svých lodí, aby vám na dalších plavbách vyhovovaly ještě více. Také v kanceláři kolega Lukáš opečovává model naší Silvy, který je její přesnou kopií v poměru 1:30.

 Obsah,