Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Naše mapy: 100% pokrytí

Kompletně jsme završili mapování pobřeží a ostrovů, které můžete proplout a projet na našich pravidelných plavebních cestách (kromě cest speciálních a objevitelských). Našimi mapami se tedy odteď můžete řídit všude, kam se s námi pravidelně dostanete – od Dubrovníku až po Kvarner. Nové mapy vám umožní volit na kole i dosud netušené makadamy a kozí stezky, které vás zavedou na místa téměř netknutá.

Hotová mapa včetně souřadnicObsah,