Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Na běžkách po Praze

V Praze v těchto dnech po letech pořádně napadl sníh, takže lze po městě běžkovat podobně jako před 11 lety . I tentokrát jsme vyjeli různými směry. Kololodníci jsou schopni improvizace a rychlé akce, umí se hned přizpůsobit nastalým neobvyklým podmínkám. O tom svědčí několik žlutek po Praze na běžkujících občanech spatřených, tenkrát i teď. David Vávra nám poslal sebe na Karlově mostě, kde správa komunikací citlivě ponechala střední pruh pro jízdu na běžkách a na nemotorových saních.

  Obsah,