Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Kololoď na Univerzitě Karlově

Studenty magisterského programu geografie cestovního ruchu své almy mater seznámil Zdeněk Kukal s výraznými geografickými rysy přípravy a organizace programu KOLOLOĎ při své přednášce v elegantní Pravé rýsovně. Obsah,