Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Fotky z plaveb: Kolem světa i výstava na VŠCHT

Na víkendovém cestovatelském festivalu Kolem světa 28. – 29. 11. na pražském Smíchově můžete vidět i přednášku (s fotkami) Zdeňka Kukala Jadranskými makadamy – off the beaten track. Na opačném konci Prahy, v Dejvicích – v respiriu Vysoké školy chemicko-technologické, jsme dnes otevřeli výstavku našich a vašich fotek z plaveb. Ta bude až do Nového roku.Obsah,