Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Článek Ferdinanda Peroutky nalezen

Ve volných chvílích po sezóně jsme se rozhodli pomoci hradnímu mluvčímu Jiřímu Ovčáčkovi s hledáním článku citovaného v lednu panem prezidentem. Po důkladném studiu historických materiálů jsme článek skutečně objevili: nenese však název „Hitler je gentleman“, nýbrž „Kolo? Loď? Kololoď!“. Je z roku 2013 a napsal ho Ferdinand Peroutka jr., synovec nařčeného novináře a pravidelný účastník našich plaveb. Článek jsme obratem zařadili do našeho archivu, ve kterém dosud chyběl.Obsah,