Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Bruslíme nordicky

Mrzne-li dobře, dálkové dlouhé nože jsou ideálním sportem a dobrým tréninkem na kololoď. Ve čtvrtek a v sobotu mnozí průvodci a spolupracovníci Geotouru vyrazili na přehrady Orlík a Hracholusky. Na té druhé se zúčastnili otevřeného bruslozávodu na 20 km pro příchozí. V kategorii 40+ v pořadí Kukal, Kudlička, Mlčoh zaujali 2. – 4. místo. Organizátorům čest, vítězům sláva!



Obsah,