Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Přihláška Lyže 2024

Chcete-li se přihlásit, seznamte se nejprve s platebními podmínkami, odstupným (stornopodmínkami) a dalšími podmínkami pro účast na zájezdu z nabídky „Lyže 2024„, které jsou uvedeny níže. Pak si můžete vytisknout Smlouvu o zájezdu, kterou ručně vyplňte, podepište a pošlete klasickou poštou na naši adresu. Také můžete vyplňovat údaje přímo do smlouvy (nejdříve uložte, poté k vyplnění otevřete uložené ze složky ve vašem počítači), tu nám potom můžete odeslat emailem. Potvrzením rezervace je záloha ve výši 5000 Kč/os. splatná po podpisu přihlášky, která je součástí cestovní smlouvy. Doplatek ceny zájezdu je splatný do 4 týdnů před odjezdem. V případě přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně je cena zájezdu splatná najednou. Odstupné při odstoupení od cestovní smlouvy (stornopoplatek) je zákazník povinen uhradit v případě, že za sebe nezajistí jinou (náhradní) osobu do 5.dne před odjezdem, a to následovně:

Na základě mezistátní dohody vstoupilo v platnost používání Evropského průkazu zdravotního pojištění v Rakousku, stejně jako v ostatních zemích EU. Díky této dohodě mají nyní čeští pojištěnci s Evropským průkazem zajištěn přímý přístup do rakouských smluvních zdravotnických zařízení za stejných podmínek, jako rakouští pojištěnci. Tato smlouva však nezajišťuje repatriaci a v řadě případů je nutno zaplatit poměrně vysoké částky jako spoluúčast na přepravě nebo ošetření. Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu, pojištění odpovědnosti za vámi způsobenou škodu a pojištění pro případ vašeho odstoupení od smlouvy (storna zájezdu). Účastník musí být vybaven cestovním pasem nebo novým občanským průkazem (s čtecí zónou – byly vydávány od roku 2000, resp. 2001) s platností nejméně 3 měsíce po datu ukončení zájezdu. CK může změnit údaje uvedené v této nabídce pouze v nezbytných případech; tehdy je povinna o změně zákazníka včas informovat.Obsah,