Obsah,


Facebook YpuTube Menu


PROČ JSME PLAVBY ZRUŠILI?

V souvislosti s rostoucími počty nakažených covidem-19 v Česku i v době zrušení i v Chorvatsku by velká část účastníků zájezdy neužila v pohodě. Nemusí jít o přímé nebezpečí nakažení, ale o možné problémy související – např. individuální karanténu vás, účastníků, lidí vám blízkých, vašich průvodců nebo posádek lodí, hůře dostupné léčení v případě cyklistického zranění apod. S tím souvisí podstatně zvýšená pravděpodobnost různých improvizací a náhradních řešení, což logicky přináší větší nebezpečí, že věci by nefungovaly tak, jak mají, že by se něco zadrhlo a pokazilo.

Navíc se objevovaly další přímé i nepřímé problémy a obstrukce, které by zájezdy ještě komplikovaly a znepříjemňovaly, zejména ve spojitosti s cestou do Chorvatska a návratem zpět.

Některé neveřejné plavby se uskutečnily i po našem veřejném zrušení plaveb počínaje termínem K24. Jak je to možné? Tři skupiny, které s námi měly uzavřenou smlouvu na obsazení celé lodě a zůstaly navzdory okolnostem kompletní, byly schopny rychlé improvizace (zejména vlastní doprava místo busu) a které byly ochotny podstoupit ono riziko případných komplikací na cestě nebo po návratu, odpluly. 

O zrušení veřejných podzimních plaveb jsme s těžkým srdcem rozhodli 9/9/2020 na základě všech dostupných informací. Riziko, že zájezd neproběhne hladce a pohodově, se zvýšilo nad míru, kterou považujeme za únosnou. Za těchto podmínek bychom vám nebyli schopni poskytnout služby v kvalitě, na kterou jste zvyklí. Je nám to líto. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!

Zdeněk Kukal/GEOTOUR 29/9/2020Obsah,