Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Proč plavby rušíme?

V souvislosti s rostoucími počty nakažených covidem-19 v Česku i v Chorvatsku by velká část účastníků zájezdy neužila v pohodě. Nemusí jít o přímé nebezpečí nakažení, ale o možné problémy související – např. individuální karanténu nejen vás, účastníků, ale i lidí vám blízkých, vašich průvodců nebo posádek lodí, hůře dostupné léčení v případě jiného onemocnění anebo cyklistického zranění apod. S tím souvisí podstatně zvýšená pravděpodobnost různých improvizací a náhradních řešení, což logicky přináší větší nebezpečí, že věci nebudou fungovat tak, jak mají, že se něco zadrhne a pokazí.

Navíc se zřejmě brzy objeví další přímé i nepřímé problémy a obstrukce, které zájezdy ještě zkomplikují a znepříjemní, zejména další preventivní opatření v Česku, v Chorvatsku a během jízdy do Chorvatska a zpět.

Rozhodnutí neděláme s lehkým srdcem. Riziko, že zájezd neproběhne hladce a pohodově, se však zvýšilo nad míru, kterou považujeme za únosnou. Za těchto podmínek vám nejsme schopni poskytnout služby v kvalitě, na kterou jste zvyklí. Je nám to líto. Děkujeme za pochopení. Buďte zdrávi!

Zdeněk Kukal/GEOTOUR 9/9/2020

Pro stávající zájezdy: Více informací k cestě do Chorvatska v souvislosti s prevencí covid-19 zde. Související informace zveřejněné Velvyslanectvím České republiky v Záhřebu zdeObsah,