Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Další informace k covid-19

Ke vstupu na území Chorvatska není nutný předchozí test na covid-19.

Po návratu z Chorvatska do Česka není (plošná) povinnost karantény ani testu na covid-19.

Během zájezdu prosím omezte osobní kontakt s lidmi, se kterými jinak (mimo zájezd) v bližším kontaktu nejste. 

Pokud se u vás během zájezdu – během plavby objeví příznaky nemoci (níže), zůstaňte ve své kajutě a telefonicky kontaktujte průvodce, který bude po konzultaci s kapitánem lodi informovat příslušného lékaře. Mimo pracovní dobu lékaře zavolá průvodce k dané osobě s výraznějšími příznaky nemoci pohotovostní lékařskou službu.

Bude-li některá osoba při vstupu na území Chorvatské republiky vykazovat příznaky nemoci, hraniční policie o tom vyrozumí hraničního hygienického inspektora a/nebo sanitárního inspektora, který určí další postup včetně možnosti postoupení případu příslušnému zdravotnickému zařízení za účelem testování a následné léčby.

Veškerá stravovací zařízení i další podniky a obchody jsou všem návštěvníkům plně k dispozici. Pro všechny typy nabídek jsou předepsána ochranná epidemiologická opatření, které mají zajistit ochranu návštěvníků i personálu včetně pravidelné dezinfekce prostor. Opatření směrem k veřejnosti se mohou v čase měnit, v zásadě však platí, že při vstupu do uzavřených veřejných prostor (tj. mimo loď) je nutno používat roušku nebo jinou pokrývku nosu a úst, dodržovat fyzický odstup od ostatních osob (alespoň 1,5 m) a pravidelně provádět hygienu rukou.

Doporučení a pokyny Chorvatského úřadu pro veřejné zdraví (Hrvatski zavod za javno zdravstvo):

Mýt si ruce co nejčastěji teplou vodou a mýdlem a/nebo používat dezinfekční prostředky na ruce, jež by měly být dobře vtírány do dlaní. Nedotýkat se obličeje, úst, nosu ani očí.

Platit je doporučeno přednostně bezhotovostně prostřednictvím platebních karet.

Doporučuje se vyhýbat se větším skupinám lidí, s nimiž nesdílíte ubytování.

V případě výskytu příznaků akutní respirační infekce (kašel, bolest v krku, zvýšená teplota, dušnost / dýchací potíže, ztráta čichu a chuti) je nutno zůstat v kajutě a kontaktovat průvodce.

V případě náhlého výskytu závažných život ohrožujících příznaků je nutno telefonicky kontaktovat pohotovostní lékařskou službu na čísle 112.

V Praze 4. 9. 2020

Zdeněk Kukal/GEOTOUR

 

 Obsah,