Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Pro účastníky plaveb 2020:

Vážení plavební přátelé!

Květnové zájezdy v termínech 1.-10.5., 8.-17.5. a 15.-24.5. (veřejné K1 – K9 a uzavřené skupiny v této době) jsme nuceni zrušit kvůli nouzovému stavu a nemožnosti cestovat. Přihlášeným zákazníkům (tj. těm, kdo s námi uzavřeli smlouvu o zájezdu) v těchto dnech posíláme e-mail s informacemi k variantám možné náhrady, na který budeme potřebovat znát vaši odpověď. Prosím tedy občas ve volných chvílích prověřte svoji schránku došlé elektronické pošty.  

Teď to vypadá, že se nám nepodaří vyplout ani později na jaře, nicméně na zrušení zájezdů od 22.5. dále si ještě necháme čas. Toto rozhodnutí můžete očekávat pravděpodobně v prvních květnových dnech.

U zájezdů od srpna dále se zatím nemění nic.

Rozhodnete-li se svoji účast na zájezdu zrušit (stornovat) ze své vůle, platí stornopodmínky, jež jsou součástí smlouvy o zájezdu, s výjimkou, která je výhodná pro vás: u veřejných zájezdů místo pásma 35% z celkové ceny zájezdu mezi 39. a 15. dnem před odjezdem budeme aplikovat snížený stornopoplatek ve výši zálohy, tj. 5000 Kč/os. tak, abyste nemuseli nic doplácet, pokud v této době stornujete. Další „úlevou“ pro vás budiž posunutí splatnosti doplatku ceny zájezdu o jeden týden, tj. u veřejných zájezdů ze 4 týdnů před odjezdem na 3 týdny před odjezdem. Vše (v tomto odstavci) se týká všech zájezdů až do října 2020.

Pozor, zrušíte-li ze své vůle svoji účast a následně celou plavbu zrušíme my, vámi zaplacený stornopoplatek vám vrátit nemůžeme. Jste-li v takovém případě na storno komerčně pojištěni, pojišťovna vám pravděpodobně plnit nebude (pokud nebudete mít jiný důvod než obavu z Covid-19).

Nemůžeme-li teď, o to víc se budeme těšit až budeme moct společně vyplout: Plavby jsou totiž samy o sobě velmi zdravé, dobře si při nich odpočineme fyzicky i psychicky, přijdeme na jiné myšlenky – a posílíme svoji imunitu. A vše špatné je pro něco dobré; možná si pak připomeneme i léta válečná, kdy jsme v roce 1994 s GEOTOURem vypluli po Jadranu poprvé – byli jsme tenkrát na moři i v přístavech sami a ostrované nás dojatě vítali jako první posly nastávajícího míru.

Děkujeme vám za mnohá vyjádření podpory. Vaší důvěry a vstřícnosti si vážíme. Držte se taky a všechno dobře zvládněte.

Hodně sil a zdraví!

V Praze 1. dubna 2020

Zdeněk Kukal

GEOTOUR

 Obsah,