Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Pro účastníky plaveb 2020:

Vážení plavební přátelé!

Poté, co jsme byli nuceni zrušit květnové zájezdy v prvních třech týdnech, zrušili jsme kvůli covid-19 i zbývající jarní plavby v termínech 22.5.-31.5., 29.5.-7.6., 5.6.-14.6. a 12.6.-21.6. (tj. veřejné termíny K11 – K18, S1 a uzavřené skupiny v tomto období). Ani optimistické varianty vývoje v příštích týdnech nepřipouštějí do poloviny června možnost volného cestování do Chorvatska.

Přihlášeným zákazníkům (tj. těm, kdo s námi uzavřeli smlouvu o zájezdu) jsme odeslali e-mail s informacemi o variantách možné náhrady, na který potřebujeme znát vaši odpověď. Prosím tedy prověřte svoji schránku došlé elektronické pošty a dejte nám vědět.

Se zájezdy od srpna dále zatím počítáme. Rozhodnete-li se svoji účast na takovém zájezdu zrušit (stornovat) ze své vůle, platí stornopodmínky, jež jsou součástí smlouvy o zájezdu, s výjimkou, která je výhodná pro vás: u veřejných zájezdů místo pásma 35% z celkové ceny zájezdu mezi 39. a 15. dnem před odjezdem budeme aplikovat snížený stornopoplatek ve výši zálohy, tj. 5000 Kč/os. tak, abyste nemuseli nic doplácet, pokud v této době stornujete. Další „úlevou“ pro vás budiž posunutí splatnosti doplatku ceny zájezdu o jeden týden, tj. u veřejných zájezdů ze 4 týdnů před odjezdem na 3 týdny před odjezdem. Vše (v tomto odstavci) se týká zájezdů od srpna do října 2020.

Pozor, zrušíte-li ze své vůle svoji účast a následně celou plavbu zrušíme my, vámi zaplacený stornopoplatek vám vrátit nemůžeme. Jste-li na storno komerčně pojištěni, pojišťovna vám pravděpodobně plnit nebude (pokud nebudete mít jiný důvod než obavu z covid-19 nebo ze souvisejících omezení).

Nemůžeme-li teď, o to víc se budeme těšit až budeme moct společně vyplout: Plavby jsou totiž samy o sobě velmi zdravé, dobře si při nich odpočineme fyzicky i psychicky, přijdeme na jiné myšlenky – a posílíme svoji imunitu. A vše špatné je pro něco dobré; možná si pak připomeneme i léta válečná, kdy jsme v roce 1994 s GEOTOURem vypluli po Jadranu poprvé – byli jsme tenkrát na moři i v přístavech sami a ostrované nás dojatě vítali jako první posly nastávajícího míru.

Děkujeme vám za mnohá vyjádření podpory. Vaší důvěry a vstřícnosti si vážíme. Držte se taky a všechno dobře zvládněte.

Hodně sil a zdraví!

V Praze 29. dubna 2020

Zdeněk Kukal/GEOTOUR

 

 Obsah,