Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Cesta v době virové

30/9/2021

Cestování je kvůli viru složitější. Pro ty z vás, kdo se pro naši plavbu rozhodují anebo se přihlásí, jsme připravili souhrn praktických informací a podmínek, které je nutno splnit. Tyto podmínky se mohou měnit. Nesplnění některé z podmínek může vést k nucenému přerušení vaší cesty.

Většina textů níže je doslovnou citací opatření vydaných českým státem, a to včetně případných chyb věcných, gramatických nebo stylistických, za něž GEOTOUR nemůže odpovídat.

Cestovní pojištění – aktualizováno 2/6/2021

Kde se nechat otestovat před odjezdem/po návratu – aktualizováno 12/4/2021

Informace k cestám do zahraničí – aktualizováno 30/9/2021

Podmínky vstupu do Chorvatska – aktualizováno 16/9/2021

Od 26. července 2021 čeští občané do Chorvatska mohou vstoupit pokud disponují platným EU digitálním COVID certifikátem (potvrzujícím očkování, testování nebo prodělanou nemoc COVID).

Výjimečně, pokud by čeští občané nedisponovali platným EU digitálním COVID certifikátem, budou moci vstoupit do Chorvatska pokud předloží písemné potvrzení, že splňují jednu z následujících  podmínek:

  1. Negativní výsledek PCR testu (ne starší 72 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice)
  2. Negativní výsledek antigenního testu (ne starší 48 hodin od odběru do příjezdu na chorvatské hranice). U antigenního testu je nezbytné, aby se jednalo o testovací sadu zveřejněnou ve Společném seznamu Evropské rady a také, aby byl test proveden akreditovanou laboratoří a výsledek obsahoval název výrobce použitého testu a/nebo komerční název testu.
  3. Potvrzení o očkování oběma dávkami vakcíny používané v EU (AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Gamaleya, Sinopharm) ne starší 270 dnů. V případě očkování vakcínou Johnson & Johnson od očkování musí uplynout nejméně 14 dnů.
  4. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny Pfizer, Moderna nebo Gamaleya, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 42 dnů
  5. Potvrzení o očkování první dávkou vakcíny AstraZeneca, s tím, že od očkování musí uběhnout 22 dnů ale ne více jak 84 dnů
  6. Potvrzení o prodělání nemoci COVID-19 a přijetí první dávky očkovací látky v rámci šesti měsíců od počátku nemoci s tím, že od očkování do příjezdu na hraniční přechod uběhlo méně jak 270 dnů
  7. Potvrzení o pozitivním PCR nebo antigenním testu (antigenní test definován v bodě 2), který byl proveden před více jak 11 dny ale ne před více jak 270 dnů anebo lékařské potvrzení o prodělané nemocí COVID-19
  8. Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem na COVID-19 a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země

Výjimka z výše uvedených pravidel se vztahuje na děti mladší 12 let (11,99 let). Ony do Chorvatska mohou vstoupit pakliže jejich rodiče/opatrovníci, kteří s nimi přijeli, jednu z výše uvedených podmínek splňují.

Je doporučené, aby všichni přicevstovavší předem vyplnili formulář EnterCroatia, který je dostupný i v české jazykové mutaci.

Formulář pro vstup do Chorvatska EnterCroatia – doporučujeme vyplnit před odjezdem (často kladené otázky a odpovědi týkající se vyplňování formuláře naleznete zde). Jako typ ubytování uveďte: vlastní plavidlo, název ubytování:  jméno lodi, místo ubytování: pár ostrovů na vaší plavební cestě, adresa ubytování: opět jméno lodi.

Při vyplňování formuláře pro návrat do Česka je důležité uvést jako dopravu “vlastní” a tam vepsat bus a ne vybrat “autobus”. Ten je v dokumentu brán jako linkový bus, tedy jako veřejná doprava – v takovém případě byste po návratu podléhali povinné karanténě.

Kde se nechat testovat v Chorvatsku (při vlastní dopravě autem) – aktualizováno 30/4/2021

Postup v případě nakažení během pobytu v Chorvatsku – aktualizováno 15/6/2021

Návrat do Česka – aktualizováno 30/9/2021

V případě cesty do Česka individuální přepravou (naším busem i vaším autem),  nebo pro držitele diplomatické nóty MZV ČR o nemožnosti zajištění testu na přítomnost viru SARSCoV-2, není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území Česka nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

VÝJIMKY PRO: 

I) Očkované osoby:

1) osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 vydaným podle nařízení EU o digitálním certifikátu EU COVID  s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu a která zároveň nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19;

2) s národním certifikátem o dokončeném očkování , tj. písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, nebo certifikát o dokončeném očkování vydaným oprávněným subjektem působícím v třetí zemi, pro kterou byl přijat prováděcí akt dle nařízení EU o digitálním certifikátu o tom, že osoba byla očkována léčivým přípravkem registrovaným EMA, nebo léčivým přípravkem, který byl schválen WHO pro nouzové použití (seznam přípravků je zveřejněn na webu Mzdr.) Písemné potvrzení musí obsahovat příslušné údaje a musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení;

Očkované osoby dle výše uvedené definice mají výjimku z testů, zůstává povinnost příjezdového formuláře!

II) Osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní, která se prokáže:

a) certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19, a to vydaným podle nařízení EU o digitálním COVID certifikátu zůstává povinnost vyplnit příjezdový formulář

nebo

b) diplomatickou nótou osvědčující absolvovanou izolaci v důsledku onemocnění Covid -19 v zemi odjezdu, s povinností vyplnit příjezdový formulář.

III) Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.

IV) Osoby ve věku 6 – 12 let musí před cestou vyplnit příjezdový formulář a po vstupu na území Česka se do 5 dní  podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2; před ukončením samoizolace disponovat negativním výsledkem provedeného testu.Obsah,