Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Cesta v době virové

Cestování je složitější kvůli viru a opatřením proti němu. Pro ty z vás, kdo se pro náš zájezd rozhodují anebo se přihlásí, jsme připravili souhrn informací a podmínek, které je nutno splnit. Tyto podmínky se mohou měnit. Nesplnění některé z podmínek může vést k nucenému přerušení vaší cesty.

Obecně prakticky platí, že cestování neočkovaných bude čím dál složitější. 

Většina textů níže je doslovnou citací opatření publikovaných českým státem, a to včetně možných chyb věcných, gramatických nebo stylistických, za něž GEOTOUR nemůže odpovídat.

Chorvatsko

Rakousko

 Obsah,