Obsah,


Facebook YpuTube Menu


Podmenu

Cesta v době virové

Cestování kvůli viru SARS-CoV-2 je už znovu jednodušší, opatření jsou mírnější nebo žádná. Pro ty z vás, kdo se pro náš zájezd rozhodují anebo se přihlásí, jsme připravili souhrn informací a podmínek, které je nutno splnit. Tyto podmínky se mohou měnit. Nesplnění některé z podmínek může vést k nucenému přerušení vaší cesty.

Většina textů níže je doslovnou citací opatření publikovaných českým státem, a to včetně možných chyb věcných, gramatických nebo stylistických, za něž GEOTOUR nemůže odpovídat.

Chorvatsko

Rakousko

 Obsah,