Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Kololoď: Znáte lepší kombinaci?


Podmenu

Speciální cesta

Tato cesta je ušita na míru běholodi a „soft“ kololodi. Scénická plavba nás dovede k ostrovům Brač, Šolta, Hvar, Vis a Korčula, přidáme i kousek poloostrova Pelješac.

Denní běho/kolotrasy mají zpravidla zvlněný profil, jsou však zpravidla méně náročné než denní kolotrasy u ostatních plavebních cest. Vedou nejčastěji přímo podél pobřeží. Někde bude možnost volitelných terénních vložek a/nebo vrcholových prémií. Vzdálenost a druh povrchu je často možno individuálně přizpůsobit.

1.den/PÁ: Odjezd z Prahy* odpoledne – Wien/Linz – Graz –
2.den/SO: – Maribor – Zagreb, příjezd do Bašky Vody/Makarské dopoledne. Možnost výběhu/výjezdu do Makarské/Bašky Vody, loď pluje Baška Voda/Makarska – Sućuraj (ostrov Hvar).
3.den/NE:  Ráno odplutí do Vignje (poloostrov Pelješac), výběh/výjezd do Orebiće. Odpoledne odplutí do Lumbardy (ostrov Korčula), výběh/výjezd Lumbarda – Korčula. Noc v Korčule.
4.den/PO: Dopoledne v Korčule, odplutí do Račišć. Odpoledne delší výběh (půlmaraton)/výjezd do Prigradice. Noc v Prigradici.
5.den/ÚT: Ráno odplutí do Visu (ostrov Vis). Okružní výběh/výjezd. Loď zůstává na místě.
6. den/ST:  Ráno odplutí do Stari Gradu (ostrov Hvar). Okružní výběh/výjezd. Loď zůstává na místě.
7. den/ČT:  Ráno odplutí do Stomorské (ostrov Šolta), možnost celodenního výběhu/výjezdu. Loď zůstává na místě.
8.den/PÁ: Ráno odplutí do Sutivanu (ostrov Brač), výběh/výjezd do Supetru. Odpoledne odplutí do Postiry, výběh/výjezd do Pučišć. Noc v Pučišćích.
9.den/SO:  Odplutí do Bašky Vody/Makarské. Po snídani vylodění. Volno k procházce, pobřežnímu výběhu/vyjížďce, koupání a prohlídce. Večer odjezd.
10.den/NE:  Návrat do Prahy.


Obsah,