Obsah,


Facebook YpuTube Menu

Už 28 let pro vás nejen na Jadranu


Podmenu

Pro skupiny

Obsadíte celou loď?

Asi třetina plaveb se v naší veřejné nabídce vůbec neobjeví. Jsou to plavby, které už od r. 1996 připravujeme pro uzavřené skupiny:

 • party přátel a známých (nejčastěji)
 • sportovní kluby
 • partnerské cestovní kanceláře a agentury (pro jejich zákazníky)
 • pracovní skupiny (motivační a stmelovací akce)
 • svatební cesty (nejen pro pár samotný, ale i pro přátele a rozvětvenou rodinu)

Uvažujete o plavbě pro vaši uzavřenou společnost v příštím roce? Cítíte se na obsazení celé kapacity lodi? Dejte nám tedy vědět své přání nejlépe na jaře nebo v létě roku, který vaší plavbě předchází.

Sdělte nám prosím svoji představu o

 • počtu účastníků (kajut), typu lodi anebo rovnou o konkrétní lodi z naší flotily
 • termínu (pátek až neděle včetně dopravy do přístavu, sobota – sobota od nalodění do vylodění)
 • plavební cestě
 • způsobu dopravy do přístavu (naším autobusem anebo vlastní)
 • programu (KOLOLOĎKLASICKÉ PLAVBY, FITLOĎ, event. BĚHOLOĎ); možná je i kombinace programů – např. jedna část skupiny jezdí na kole, druhá podniká pěší výlety, třetí se koupe z lodi

S vaší poptávkou budeme pracovat při přípravě následující plavební sezóny. Nabídneme vám plavbu buď přesně podle vašeho přání, anebo s vámi některé proměnné budeme diskutovat. Na podzim vám poté připravíme závaznou smlouvu s přesnými podmínkami včetně ceny, která je splatná za celou vaši skupinu zpravidla natřikrát – po podpisu smlouvy, po Novém roce a do 4 týdnů před odjezdem.

Vaše přání na plavbu v prázdninových měsících mimo kololodní sezónu může být hůře splnitelné. Také na Pátou, Západní a Kvarnerskou cestu s jinými přístavy nalodění a vylodění mohou naše lodě vyplout omezeně, tj. jen někdy a některé.

Výhody zvláštní plavby pro vaši skupinu

 • budete „mezi svými“
 • loď, plavební cestu i termín vybíráte přednostně – mezi prvními
 • vašim představám můžeme snáz přizpůsobit plavební cestu i program
 • režim na lodi (např. noční klid) může být volnější, podle vaší volby a nálady
 • program lze někdy operativně změnit i během plavby
 • organizátor skupiny – objednatel získá cenové zvýhodnění (u větších lodí zpravidla místo zdarma, u menších lodí výraznější slevu na své místo)

Nevýhody zvláštní plavby pro vaši skupinu

 • s domluvou je nutno začít ve velkém předstihu (čím později své přání projevíte, tím složitější bývá najít oboustranně možný termín a přizpůsobit vašemu přání loď, plavební cestu a způsob dopravy do přístavu)
 • musíte zaplatit celou kapacitu lodi (u menších lodí), event. téměř celou kapacitu lodi (u větších lodí), bez ohledu na skutečný počet účastníků
 • odpovědnost za komunikaci a za zaplacení je na organizátorovi skupiny – objednateli, se kterým uzavíráme smlouvu (není-li tento mecenášem dobrovolně hostícím své přátele, doporučujeme, aby si stanovil jasné podmínky splatnosti ceny jednotlivými účastníky i nemilosrdné sankce při jejich odhlášení)
 • počet zájemců o plavbu se často zprvu zdá být větší, než je pak v okamžiku, kdy má dojít k prvnímu placení – buďte tedy ve svých odhadech naplnění lodi spíše pesimisty
 • skupinová smluvní cena na účastníka zpravidla není výhodnější než cena veřejná pro jednotlivce samostatně přihlášeného

 

Je vás 10 nebo víc, ale na na celou loď se necítíte?

Dáte-li nám vědět své přání do konce listopadu roku, který plavbě předchází, pokusíme se k němu přihlédnout při přípravě naší veřejné nabídky. Místa na plavbě podle vašeho přání vám pak předběžně rezervujeme. Přihlášku za jednotlivé účastníky od vás pak budeme očekávat brzy po zveřejnění naší nabídky plaveb (tj. po Novém roce). Poté vaši skupinu doplníme zájemci z řad veřejnosti. Režim platby je stejný jako u veřejnosti (tj. nadvakrát).

Prosím sdělte nám

 • odhadovaný počet účastníků, typ lodi a složení kajut
 • termín (pátek až neděle včetně dopravy do přístavu, sobota – sobota od nalodění do vylodění), lépe ve dvou variantách – vámi preferovaný termín a druhý možný termín 
 • plavební cestu – také možno ve více variantách
 • způsob dopravy do přístavu (naším autobusem anebo vlastní)
 • program (KOLOLOĎKLASICKÉ PLAVBYFITLOĎ, event. BĚHOLOĎ)
 • způsob přihlašování a platby (organizátorem skupiny – objednatelem za všechny najednou anebo po částech)

Výhody

 • loď, plavební cestu i termín vybíráte přednostně – před těmi, kteří se přihlašují po zveřejnění naší nabídky
 • zpravidla můžeme lépe splnit vaše představy o počtu kajut, typu lodi, termínu a plavební cestě, než pokud byste projevili zájem až na základě naší veřejné nabídky
 • odpovědnost za placení a dodání údajů k přihlášení je dle vaší volby buď na organizátorovi, anebo na jednotlivých účastnících; v prvním případě získá organizátor – objednatel symbolické cenové zvýhodnění (platí pro 10 a více účastníků)
 • oproti zvláštní plavbě na smlouvu (celá loď) má organizátor – objednatel menší odpovědnost a smluvní závazek přichází později

Nevýhody

 • loď, plavební cestu i termín vybíráte až po těch, kteří obsadí celou loď
 • loď nepluje jen pro vaši skupinu – oproti zvláštní plavbě na smlouvu (celá loď) jde o plavbu veřejnou, kdy je nutno respektovat program, plavební cestu i režim na lodi (např. noční klid)
 • skupinová smluvní cena na účastníka není výhodnější než cena veřejná pro jednotlivce samostatně přihlášeného

Vaše přání na plavbu v prázdninových měsících mimo kololodní sezónu může být hůře splnitelné. Také na Pátou, Západní a Kvarnerskou cestu s jinými přístavy nalodění a vylodění mohou naše lodě vyplout omezeně, tj. jen někdy a některé.

 

 

 

 Obsah,